Elektriker til bedrift, sameier og borettslag

Elektriker til bedrift, sameier og borettslag

Vi leverer alle type prosjekter til avtalt tid og pris. Vi gjør alt fra prosjektering til overtagelse slik at du kan fokusere på det du kan best

Internkontroll

Internkontroll omhandler systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr har hjemmel i internkontrollforskriften. Alle virksomheter er dermed pålagt gjennom lovverket å utføre en internkontroll av sine elektriske anlegg. Som fagkyndig part utøver vi i Solid Elektro dette i tråd med alle gjeldende regler og forskrifter slik at du får en trygg arbeidsplass/trygt hjem samtidig som lovverket blir fulgt.

Belysning

Belysning er viktig for mennesker både når det kommer til helse og trivsel. Med riktig lys øker trivsel og produktivitet. Med riktige belysning kan du spare opptil 50% av dine energikostnader. Kombinert med ett energieffektivitet styringssystem kan du spare opptil 80% av dine energikostnader. Investerer du i en energibesparende løsning nå, kan investeringen betale seg selv i løpet av 5 år. Enhver bedriftseier med øye for fremtiden vet at dette er en løsning alle tjener på, både ditt firma og ikke minst miljøet. Vi hjelper deg med et optimalt resultat.

Brann/Nødlys

Produkter og tjenester Installasjon

* Utskiftning og installasjon av nytt brannvarslings- og nødlys-anlegg

Service

* Service og vedlikehold av eksisterende installasjoner* Oppgradering og utvidelse av eksisterende løsning/anlegg.

* Modernisering i forbindelse med rehabiliteringsarbeider.

* Periodisk ettersyn og kontroll av brannvarslings- og nødlys-anlegg.

Elbil ladestasjon

Solid Elektro er ledende på montering av ladeløsninger for offentlige og private bygg/boliger. Vi sitter inne med bred kompetanse og erfaring innen el-billading. Solid Elektro gjøre din hverdag med el-bil lettere, derfor prøver vi å finne den beste løsningen for deg og dine behov.
Vi monterer komplette anlegg og sikrer anlegget ihht. gjeldende regelverk. Dette innebærer egen kurs, jordfeilbryter type B og overspenningsvern der det er behov. Vi leverer ladestasjoner opp til 22kW slik at ladetiden kan reduseres maksimalt. Solid Elektro samarbeider med leverandører av betalingsløsninger slik at den enkelte bruker kan betale for sitt eget forbruk.
Vi leverer laststyring der kapasiteten til anlegget er begrenset, slik kan vi begrense kostnadene ved anlegg som ikke er beregnet for ladning av el-bil.

Brannalarm

Brannalarmer redder liv! Solid Elektro kan forskriftene og vi er spesialister på el-sikkerhet.

Vi kobler brannalarmer, brannalarmanlegg og sørger for at alt fungerer optimalt, slik at du kan være trygg i boligen din.

Kontakt oss for en befaring og et tilbud på brannalarmer i dag!

Kontakt oss

Vi gleder oss til å hjelpe deg! Ta kontakt med oss i dag!

Se mer

Sertifikater

Samarbeidspartnere